• Str. Hristache Pitarul, nr. 5, etaj 5, sector 1, București
  • office@c4c.ro

Category Archives: Uncategorized

Anunt selectie experti proiect POCA

Anunț selecție experți proiect POCA

Asociația C4C – Communication for Community angajează, pentru perioada august – noiembrie 2019,  2 experți pe termen scurt, normă parțială, în cadrul echipei de implementare a proiectului cu titlul „Acces la educație incluzivă de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale (EDU-CES)”, cod SMIS 112080, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă:

Cerințe privind experiența și studiile necesare. Atribuții.

  1. Expert educație:

Cerințe minime – studii superioare, minim 1 an de experiență profesională specifică poziției, care va fi necesar să fie susținută prin documente relevante (copii CIM; adeverințe angajatori anteriori), altele.

Constituie avantaj:

– experiență specifică în domeniul educației, a protecției dreptului la educație de calitate a copiilor cu cerințe educaționale speciale, în special a celor cu deficiențe senzoriale;

– experiență specifică în cadrul unor proiecte implementate din fonduri externe nerambursabile, experiență în acțiuni de advocacy și lucru cu instituții publice.

Atribuții:  participă la elaborarea conținuturilor informative necesare promovării propunerilor de politici publice alternative elaborate în cadrul proiectului; analizează și integrează feedback-ul colectat din rețeaua EDUCES în versiunile finale ale documentelor de politică publică promovate; participă la organizarea evenimentului național destinat promovării politicilor publice alternative dezvoltate în cadrul proiectului (octombrie 2019); participă la promovarea propunerilor de politici publice alternative elaborate în cadrul proiectului către factorii de decizie relevanți pentru acceptarea, adoptarea și implementarea acestor; organizează întâlniri de lucru cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale şi ai Parlamentului, în scopul prezentării propunerilor de politici publice alternative elaborate şi al consultării cu reprezentanţii instituţionali cu privire la forma finală, agreată a acestora.

2. Expert advocacy:

Cerințe minime – studii superioare, minim 1 an de experiență profesională specifică poziției, care va fi necesar să fie susținută prin documente relevante (copii CIM; adeverințe angajatori anteriori), altele.

Constituie avantaj

– experiență specifică în domeniul protecției dreptului la educație de calitate a copiilor cu cerințe educaționale speciale, în special a celor cu deficiențe senzoriale;

– experiență specifică în cadrul unor proiecte implementate din fonduri externe nerambursabile, experiență în acțiuni de advocacy și lucru cu instituții publice.

Atribuții:  este responsabil de formularea și implementarea activităților de advocacy necesare realizării obiectivului proiectului, acela de acceptare de către Ministerul Educației Naționale a propunerilor de politici publice alternative elaborate;

participă la elaborarea conținuturilor informative necesare promovării propunerilor de politici publice alternative elaborate în cadrul proiectului; participă la organizarea evenimentului național destinat promovării politicilor publice alternative dezvoltate în cadrul proiectului (octombrie 2019); participă la promovarea propunerilor de politici publice alternative elaborate în cadrul proiectului către factorii de decizie relevanți pentru acceptarea, adoptarea și implementarea acestor; organizează întâlniri de lucru cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale şi ai Parlamentului, în scopul prezentării propunerilor de politici publice alternative elaborate şi al consultării cu reprezentanţii instituţionali cu privire la forma finală, agreată a acestora.

Vă rugăm să transmiteți CV-ul dvs., în format Europass, în limba română, până la data de 02.08.2019. Se acceptă transmiterea prin poștă, curier, e-mail sau depunere la sediul organizației. Selecția finală va avea loc în urma analizei și evaluării CV-urilor transmise în formatul solicitat, iar persoanele selectate vor fi programate pentru interviu, în intervalul 11 – 19.08.2019. Intenția de angajare este de îndată ce există disponibilitatea expertului – posturile sunt vacante în prezent.

Informații despre proiect și organizație găsiți la www.c4c.ro. Pe scurt:

Proiectul „Acces la educație incluzivă de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale (EDU-CES)” vizează problematica accesului la educație, a adaptării serviciilor educaționale la nevoile copiilor cu dizabilități vizuale și auditive și a egalizării șanselor de acces ale acestor copii la servicii educaționale de calitate. În cadrul proiectul s-au realizat sau urmează să se realizeze următoarele activități:

  • analiză privind accesul si calitatea serviciilor educaționale pentru copiii CES cu dizabilități de tip vizual și auditiv (cadrul legislativ şi instituţional existent, barierele de acces la servicii educaţionale, practicile educaţionale curente aplicate în învăţământul special şi în cel de masă, respectarea egalităţii de şanse şi de tratament, proceduri de monitorizare a parcursului şcolar al acestora, bune practici existente, studii de caz ş.a.) – realizată;
  • studiu comparativ privind politicile publice aplicate de alte state europene în ce privește educația copiilor cu dizabilități (inclusiv vizuale si auditive) – realizat;
  • instruirea reprezentanților ONG în domeniul politici publice și advocacy – realizată
  • elaborarea, in cadrul unui amplu proces consultativ, a 4 propuneri de politici publice având ca obiect îmbunătățirea accesului la educație, adaptarea serviciilor educaționale la nevoile copiilor cu dizabilități vizuale si auditive si asigurarea egalității de șanse privind accesul acestor copii la servicii educaționale de calitate si a nediscriminării acestora în școală – în implementare;
  • crearea unei rețele tematice a ONG-urilor și specialiștilor în domeniul educației pentru copiii CES, rețea ce va fi utilizata in procesul de elaborare a politicii publice – în implementare (25 de organizații membre ale Rețelei EDUCES)
  • promovarea propunerilor de politici publice către MEN si Parlament si acceptarea acestor propuneri.

Asociația C4C – Communication for Community: adresa: str. Pitarul Hristache nr. 5, etaj 5, sector 1, București.  Persoana de contact: Daniela Vișoianu, tel. 0722292827, email: proiect.educes@c4c.ro

 

Download Anunt de recrutare _ Expert Advocay&Expert Educatie

Cărți în dar la final de an școlar

La finalul anului școlar 2018-2019, pe 13 iunie, a avut loc ceremonia de premiere a celor mai buni elevi de la Scoala Gimnaziala nr 1 Răzvani, partener in proiectul KETANES (Împreună). Pentru mulți copii din comunități marginalizate precum Răzvani, școala poate reprezenta acea șansă de a ieși dintr-o situație dificilă, din lipsuri.
De aceea, me bucurăm că, prin proiectul Ketanes, putem contribui la progresul elevilor prin diferite activitati non-formale și prin programul „Școala dupa școala”, de care au beneficiat 110 elevi, mulți înregistrând progrese notabile. (mai mult…)

Clubul femeilor pentru…fetițe

Clubul femeilor din cadrul proiectului #Ketanes (Impreuna) a avut o sesiune specială in data de 11 iunie adresată de această dată fetelor, eleve în clasele primare și gimnaziale de la Școala din comunitatea marginalizată Razvani (Lehliu Gara). Printr-o activitate interactivă, fetele au inceput sa exploreze ce anume le place si ce nu le place, ca un pas spre autocunoastere. S-au referit, de asemenea, la ce ar dori să devină în viitor – polițistă, pictoriță, cântăreață etc. (mai mult…)

Moment istoric: întâlnirea Papei Francisc cu romii din Blaj

Motto-ul proiectului KETANES este – „Numaj KETANES d’aštisarasa te ᴣas angle!” – „Numai ÎMPREUNĂ putem inainta/merge inainte!”. Mesajul se apropie foarte mult de genericul vizitei Papei Francisc (31 mai – 2 iunie) în România – „Să mergem împreună”. Va rămâne în istorie întâlnirea Papei Francisc cu romii din Blaj și mesajul pe care l-a adresat celor prezenți: „Cer iertare, în numele Bisericii Domnului, pentru momentele când, în decursul istoriei, v-am discriminat, maltratat sau v-am privit într-o manieră greșită.” (mai mult…)

La mulți ani de 1 iunie!

Elevii de la Școala Gimnazială din Răzvani au sărbătorit Ziua Copilului vineri, 31 mai, prin miscare, muzica și dans – activitati altfel organizate cu drag de către cadrele didactice implicate și experții din proiectul KETANES (ÎMPREUNĂ). La mulți ani va uram si noi, dragi copii, din partea echipei proiectului! (mai mult…)

Contribuția și nevoile femeilor

În luna mai, întâlnirile Clubului Femeilor din cadrul proiectului #Ketanes s-au axat mai mult pe contribuția femeilor în viața familiei și nu numai, precum și pe nevoile femeilor și cum diferă acestea față de bărbați. (mai mult…)

Ziua Uniunii Europene la Răzvani

Pe 9 mai, am sărbatorit Ziua Uniunii Europene împreuna cu elevii de la Școala Gimnazială Nr.1 Răzvani.Printr-un joc interactiv, bazat pe carduri informative, elevii de la clasele primare și gimnaziale au aflat despre statele membre ale UE, semnificația simbolurilor UE și avantaje ale faptului că suntem cetățeni europeni. (mai mult…)

Primăvara la Clubul Femeilor din Răzvani

Primavara s-a facut simtita si la Clubul Femeilor din Razvani la sesiunile din luna aprilie, organizate de Asociatia Brahma in cadrul proiectului KETANES (Impreuna).  La una dintre aceste sesiuni, participantele au discutat chiar despre „Cum ajunge o samanta sa prinda radacini si sa se dezvolte?” Cat de mult suntem influentati/te in acest proces de crestere de convingerile noastre, de faptul ca privim viata cu optimism sau cu pesimism? (mai mult…)

Ziua internațională a romilor la Răzvani

Luni, 8 aprilie, Școala si comunitatea din Razvani au marcat Ziua Internationala a Romilor, prin creativitate si prin punerea în valoare a talentelor locale. Reprezentanți ai Asociației C4C au fost alături de comunitatea din Răzvani si au participat la aceste momente speciale. Elevii școlii au avut parte de câteva activități prin care au pus în valoare steagul internațional și s-au familiarizat cu imnul romilor, cadrele didactice explicând semnificația și istoricul acestora. (mai mult…)

Atelier de frumusete si feminintate

In data de 19 martie, am celebrat frumusetea si feminitatea la Clubul femeilor de la Razvani, organizat de partenerul nostru Asociația Brahma, in cadrul Proiectului #Ketanes = #Impreuna! Intalnirile sunt sub ghidajul Nataliei Anghel, psiholog, cu sprijinul Simonei Crisbasanu, expert PR si comunicare.

Alexandra Dumitru, make-up trainer, a participat ca invitat / voluntar si ii multumim pentru darul pe care ni l-ai făcut cu multă generozitate: o sesiune interesantă și utilă despre cum sa ne ingrijim tenul si sa ne punem in valoare frumusetea, dedicată femeilor din comunitate.

 

Ce au spus, la final, participantele – care în general nu au parte de astfel de momente de îngrijire?”Mă simt mai frumoasă ca în realitate”, „mai încrezătoare”, „mai luminoasă”, „mai relaxată și mai stăpână pe mine”, „simt că am mai multă valoare și mai multă încredere în mine”, „revigorată, gata să înfrunt o nouă zi”, „ma simt foarte bine, frumoasă și sigură pe mine”. A fost apreciat ca un cadou foarte potrivit pentru participantele la Club chiar in luna martie.

Aceste întâlniri sunt parte din proiectul #Ketanes = #ImpreunaPrin proiectul “KETANES – Măsuri integrate pentru persoanele defavorizate din comunitatea marginalizată Răzvani”, POCU/138/4/1/114630, 751 de persoane din Răzvani vor beneficia de un set complex de măsuri integrate și servicii menite să reducă numărul celor în risc de sărăcie și excluziune socială. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate. Proiectul este implementat de Asociația C4C – Communication for Community, în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială a Orașului Lehliu-Gară, Școala Gimnazială nr. 1 Răzvani, Libro Events și Asociația BRAHMA.