• Str. Hristache Pitarul, nr. 5, etaj 5, sector 1, București
  • office@c4c.ro
In Uncategorized

Anunt selectie experti proiect POCA

Anunț selecție experți proiect POCA

Asociația C4C – Communication for Community angajează, pentru perioada august – noiembrie 2019,  2 experți pe termen scurt, normă parțială, în cadrul echipei de implementare a proiectului cu titlul „Acces la educație incluzivă de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale (EDU-CES)”, cod SMIS 112080, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă:

Cerințe privind experiența și studiile necesare. Atribuții.

  1. Expert educație:

Cerințe minime – studii superioare, minim 1 an de experiență profesională specifică poziției, care va fi necesar să fie susținută prin documente relevante (copii CIM; adeverințe angajatori anteriori), altele.

Constituie avantaj:

– experiență specifică în domeniul educației, a protecției dreptului la educație de calitate a copiilor cu cerințe educaționale speciale, în special a celor cu deficiențe senzoriale;

– experiență specifică în cadrul unor proiecte implementate din fonduri externe nerambursabile, experiență în acțiuni de advocacy și lucru cu instituții publice.

Atribuții:  participă la elaborarea conținuturilor informative necesare promovării propunerilor de politici publice alternative elaborate în cadrul proiectului; analizează și integrează feedback-ul colectat din rețeaua EDUCES în versiunile finale ale documentelor de politică publică promovate; participă la organizarea evenimentului național destinat promovării politicilor publice alternative dezvoltate în cadrul proiectului (octombrie 2019); participă la promovarea propunerilor de politici publice alternative elaborate în cadrul proiectului către factorii de decizie relevanți pentru acceptarea, adoptarea și implementarea acestor; organizează întâlniri de lucru cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale şi ai Parlamentului, în scopul prezentării propunerilor de politici publice alternative elaborate şi al consultării cu reprezentanţii instituţionali cu privire la forma finală, agreată a acestora.

2. Expert advocacy:

Cerințe minime – studii superioare, minim 1 an de experiență profesională specifică poziției, care va fi necesar să fie susținută prin documente relevante (copii CIM; adeverințe angajatori anteriori), altele.

Constituie avantaj

– experiență specifică în domeniul protecției dreptului la educație de calitate a copiilor cu cerințe educaționale speciale, în special a celor cu deficiențe senzoriale;

– experiență specifică în cadrul unor proiecte implementate din fonduri externe nerambursabile, experiență în acțiuni de advocacy și lucru cu instituții publice.

Atribuții:  este responsabil de formularea și implementarea activităților de advocacy necesare realizării obiectivului proiectului, acela de acceptare de către Ministerul Educației Naționale a propunerilor de politici publice alternative elaborate;

participă la elaborarea conținuturilor informative necesare promovării propunerilor de politici publice alternative elaborate în cadrul proiectului; participă la organizarea evenimentului național destinat promovării politicilor publice alternative dezvoltate în cadrul proiectului (octombrie 2019); participă la promovarea propunerilor de politici publice alternative elaborate în cadrul proiectului către factorii de decizie relevanți pentru acceptarea, adoptarea și implementarea acestor; organizează întâlniri de lucru cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale şi ai Parlamentului, în scopul prezentării propunerilor de politici publice alternative elaborate şi al consultării cu reprezentanţii instituţionali cu privire la forma finală, agreată a acestora.

Vă rugăm să transmiteți CV-ul dvs., în format Europass, în limba română, până la data de 02.08.2019. Se acceptă transmiterea prin poștă, curier, e-mail sau depunere la sediul organizației. Selecția finală va avea loc în urma analizei și evaluării CV-urilor transmise în formatul solicitat, iar persoanele selectate vor fi programate pentru interviu, în intervalul 11 – 19.08.2019. Intenția de angajare este de îndată ce există disponibilitatea expertului – posturile sunt vacante în prezent.

Informații despre proiect și organizație găsiți la www.c4c.ro. Pe scurt:

Proiectul „Acces la educație incluzivă de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale (EDU-CES)” vizează problematica accesului la educație, a adaptării serviciilor educaționale la nevoile copiilor cu dizabilități vizuale și auditive și a egalizării șanselor de acces ale acestor copii la servicii educaționale de calitate. În cadrul proiectul s-au realizat sau urmează să se realizeze următoarele activități:

  • analiză privind accesul si calitatea serviciilor educaționale pentru copiii CES cu dizabilități de tip vizual și auditiv (cadrul legislativ şi instituţional existent, barierele de acces la servicii educaţionale, practicile educaţionale curente aplicate în învăţământul special şi în cel de masă, respectarea egalităţii de şanse şi de tratament, proceduri de monitorizare a parcursului şcolar al acestora, bune practici existente, studii de caz ş.a.) – realizată;
  • studiu comparativ privind politicile publice aplicate de alte state europene în ce privește educația copiilor cu dizabilități (inclusiv vizuale si auditive) – realizat;
  • instruirea reprezentanților ONG în domeniul politici publice și advocacy – realizată
  • elaborarea, in cadrul unui amplu proces consultativ, a 4 propuneri de politici publice având ca obiect îmbunătățirea accesului la educație, adaptarea serviciilor educaționale la nevoile copiilor cu dizabilități vizuale si auditive si asigurarea egalității de șanse privind accesul acestor copii la servicii educaționale de calitate si a nediscriminării acestora în școală – în implementare;
  • crearea unei rețele tematice a ONG-urilor și specialiștilor în domeniul educației pentru copiii CES, rețea ce va fi utilizata in procesul de elaborare a politicii publice – în implementare (25 de organizații membre ale Rețelei EDUCES)
  • promovarea propunerilor de politici publice către MEN si Parlament si acceptarea acestor propuneri.

Asociația C4C – Communication for Community: adresa: str. Pitarul Hristache nr. 5, etaj 5, sector 1, București.  Persoana de contact: Daniela Vișoianu, tel. 0722292827, email: proiect.educes@c4c.ro

 

Download Anunt de recrutare _ Expert Advocay&Expert Educatie

Tags Clouds

Leave a Reply

Send Us Message

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.