• str. Racari, nr. 59, bl. 30A, scara A, et. 4, ap. 27, sector 3, Bucuresti
  • office@c4c.ro

KETANES – Măsuri integrate pentru persoanele defavorizate din comunitatea marginalizată Răzvani

În perioada martie 2018 – februarie 2021, 751 persoane din comunitatea marginalizată Răzvani, Lehliu-Gară, județul Călărași vor beneficia de un set complex de măsuri integrate de sprijin și servicii menite să reducă numărul de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, în cadrul proiectului “KETANES – Măsuri integrate pentru persoanele defavorizate din comunitatea marginalizată Răzvani”, POCU/138/4/1/114630.

Obiectivul general al proiectului KETANES (ÎMPREUNĂ) constă în reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Răzvani.

In acest scop, vor fi furnizate măsuri de sprijin și servicii specializate în domenii precum: educație (de la ateliere pentru preșcolari, „școală după școală” pentru elevi până la „a doua șansă”), ocuparea forței de muncă (prin cursuri de calificare și consiliere pentru orientare profesională), antreprenoriat, servicii sociale/socio-medicale/medicale, locuire și asistență juridică, nediscriminare și promovarea multiculturalismului pentru cele 751 de persoane aparținând grupului țintă. Mai multe informații despre măsurile specifice, puteți citi aici.

O parte dintre beneficiarii proiectului Ketanes

O parte dintre beneficiarii proiectului Ketanes la un curs de formare

Proiectul este implementat de Asociația C4C – Communication for Community, în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială a Orașului Lehliu-Gară, Școala Gimnazială nr. 1 Răzvani, Libro Events și Asociația BRAHMA.

KETANES este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.