• Str. Hristache Pitarul, nr. 5, etaj 5, sector 1, București
 • office@c4c.ro

Proiectele noastre

  Aboneaza-te la newsletter

  Noutati

  • Anunt selectie experti proiect POCA

   Anunț selecție experți proiect POCA

   Asociația C4C – Communication for Community angajează, pentru perioada august – noiembrie 2019,  2 experți pe termen scurt, normă parțială, în cadrul echipei de implementare a proiectului cu titlul „Acces la educație incluzivă de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale (EDU-CES)”, cod SMIS 112080, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă: Cerințe privind experiența și studiile necesare. Atribuții.
   1. Expert educație:
   Cerințe minime – studii superioare, minim 1 an de experiență profesională specifică poziției, care va fi necesar să fie susținută prin documente relevante (copii CIM; adeverințe angajatori anteriori), altele. Constituie avantaj: – experiență specifică în domeniul educației, a protecției dreptului la educație de calitate a copiilor cu cerințe educaționale speciale, în special a celor cu deficiențe senzoriale; – experiență specifică în cadrul unor proiecte implementate din fonduri externe nerambursabile, experiență în acțiuni de advocacy și lucru cu instituții publice. Atribuții:  participă la elaborarea conținuturilor informative necesare promovării propunerilor de politici publice alternative elaborate în cadrul proiectului; analizează și integrează feedback-ul colectat din rețeaua EDUCES în versiunile finale ale documentelor de politică publică promovate; participă la organizarea evenimentului național destinat promovării politicilor publice alternative dezvoltate în cadrul proiectului (octombrie 2019); participă la promovarea propunerilor de politici publice alternative elaborate în cadrul proiectului către factorii de decizie relevanți pentru acceptarea, adoptarea și implementarea acestor; organizează întâlniri de lucru cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale şi ai Parlamentului, în scopul prezentării propunerilor de politici publice alternative elaborate şi al consultării cu reprezentanţii instituţionali cu privire la forma finală, agreată a acestora. 2. Expert advocacy: Cerințe minime – studii superioare, minim 1 an de experiență profesională specifică poziției, care va fi necesar să fie susținută prin documente relevante (copii CIM; adeverințe angajatori anteriori), altele. Constituie avantaj – experiență specifică în domeniul protecției dreptului la educație de calitate a copiilor cu cerințe educaționale speciale, în special a celor cu deficiențe senzoriale; – experiență specifică în cadrul unor proiecte implementate din fonduri externe nerambursabile, experiență în acțiuni de advocacy și lucru cu instituții publice. Atribuții:  este responsabil de formularea și implementarea activităților de advocacy necesare realizării obiectivului proiectului, acela de acceptare de către Ministerul Educației Naționale a propunerilor de politici publice alternative elaborate; participă la elaborarea conținuturilor informative necesare promovării propunerilor de politici publice alternative elaborate în cadrul proiectului; participă la organizarea evenimentului național destinat promovării politicilor publice alternative dezvoltate în cadrul proiectului (octombrie 2019); participă la promovarea propunerilor de politici publice alternative elaborate în cadrul proiectului către factorii de decizie relevanți pentru acceptarea, adoptarea și implementarea acestor; organizează întâlniri de lucru cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale şi ai Parlamentului, în scopul prezentării propunerilor de politici publice alternative elaborate şi al consultării cu reprezentanţii instituţionali cu privire la forma finală, agreată a acestora. Vă rugăm să transmiteți CV-ul dvs., în format Europass, în limba română, până la data de 02.08.2019. Se acceptă transmiterea prin poștă, curier, e-mail sau depunere la sediul organizației. Selecția finală va avea loc în urma analizei și evaluării CV-urilor transmise în formatul solicitat, iar persoanele selectate vor fi programate pentru interviu, în intervalul 11 – 19.08.2019. Intenția de angajare este de îndată ce există disponibilitatea expertului – posturile sunt vacante în prezent. Informații despre proiect și organizație găsiți la www.c4c.ro. Pe scurt: Proiectul „Acces la educație incluzivă de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale (EDU-CES)” vizează problematica accesului la educație, a adaptării serviciilor educaționale la nevoile copiilor cu dizabilități vizuale și auditive și a egalizării șanselor de acces ale acestor copii la servicii educaționale de calitate. În cadrul proiectul s-au realizat sau urmează să se realizeze următoarele activități:
   • analiză privind accesul si calitatea serviciilor educaționale pentru copiii CES cu dizabilități de tip vizual și auditiv (cadrul legislativ şi instituţional existent, barierele de acces la servicii educaţionale, practicile educaţionale curente aplicate în învăţământul special şi în cel de masă, respectarea egalităţii de şanse şi de tratament, proceduri de monitorizare a parcursului şcolar al acestora, bune practici existente, studii de caz ş.a.) – realizată;
   • studiu comparativ privind politicile publice aplicate de alte state europene în ce privește educația copiilor cu dizabilități (inclusiv vizuale si auditive) – realizat;
   • instruirea reprezentanților ONG în domeniul politici publice și advocacy – realizată
   • elaborarea, in cadrul unui amplu proces consultativ, a 4 propuneri de politici publice având ca obiect îmbunătățirea accesului la educație, adaptarea serviciilor educaționale la nevoile copiilor cu dizabilități vizuale si auditive si asigurarea egalității de șanse privind accesul acestor copii la servicii educaționale de calitate si a nediscriminării acestora în școală – în implementare;
   • crearea unei rețele tematice a ONG-urilor și specialiștilor în domeniul educației pentru copiii CES, rețea ce va fi utilizata in procesul de elaborare a politicii publice – în implementare (25 de organizații membre ale Rețelei EDUCES)
   • promovarea propunerilor de politici publice către MEN si Parlament si acceptarea acestor propuneri.
   Asociația C4C – Communication for Community: adresa: str. Pitarul Hristache nr. 5, etaj 5, sector 1, București.  Persoana de contact: Daniela Vișoianu, tel. 0722292827, email: proiect.educes@c4c.ro   Download Anunt de recrutare _ Expert Advocay&Expert Educatie
  • ACHIZITIA DE SERVICII LABORATOR DE COMBATERE A DISCRIMINARII

   ketanes logo
   FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei Obiectiv specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate Titlul proiectului: KETANES – Masuri integrate pentru persoanele defavorizate din comunitatea marginalizata Razvani Contract POCU/138/4/1, cod SMIS 114630 (mai mult…)
  • ANUNT DE PARTICIPARE

   ketanes logo
   FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei Obiectiv specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate Titlul proiectului: KETANES – Masuri integrate pentru persoanele defavorizate din comunitatea marginalizata Razvani Contract POCU/138/4/1, cod SMIS 114630 (mai mult…)
  • Cărți în dar la final de an școlar

   coronite ketanes
   La finalul anului școlar 2018-2019, pe 13 iunie, a avut loc ceremonia de premiere a celor mai buni elevi de la Scoala Gimnaziala nr 1 Răzvani, partener in proiectul KETANES (Împreună). Pentru mulți copii din comunități marginalizate precum Răzvani, școala poate reprezenta acea șansă de a ieși dintr-o situație dificilă, din lipsuri. De aceea, me bucurăm că, prin proiectul Ketanes, putem contribui la progresul elevilor prin diferite activitati non-formale și prin programul „Școala dupa școala”, de care au beneficiat 110 elevi, mulți înregistrând progrese notabile. (mai mult…)
  • Clubul femeilor pentru…fetițe

   foto club fetite 2
   Clubul femeilor din cadrul proiectului #Ketanes (Impreuna) a avut o sesiune specială in data de 11 iunie adresată de această dată fetelor, eleve în clasele primare și gimnaziale de la Școala din comunitatea marginalizată Razvani (Lehliu Gara). Printr-o activitate interactivă, fetele au inceput sa exploreze ce anume le place si ce nu le place, ca un pas spre autocunoastere. S-au referit, de asemenea, la ce ar dori să devină în viitor – polițistă, pictoriță, cântăreață etc. (mai mult…)
  • Moment istoric: întâlnirea Papei Francisc cu romii din Blaj

   Papa Francisc la Blaj (Vatican Media)
   Motto-ul proiectului KETANES este – „Numaj KETANES d’aštisarasa te ᴣas angle!” – „Numai ÎMPREUNĂ putem inainta/merge inainte!”. Mesajul se apropie foarte mult de genericul vizitei Papei Francisc (31 mai – 2 iunie) în România – „Să mergem împreună”. Va rămâne în istorie întâlnirea Papei Francisc cu romii din Blaj și mesajul pe care l-a adresat celor prezenți: „Cer iertare, în numele Bisericii Domnului, pentru momentele când, în decursul istoriei, v-am discriminat, maltratat sau v-am privit într-o manieră greșită.” (mai mult…)
  • Jeni Oproiu, Partener în cadrul proiectului ”Să redescoperim școala!”

   "Taberele de vară, organizate în acest proiect, au fost atât de bine primite, încât în vacanța următoare părinții și copiii au venit din nou, rugându-ne să îi mai trimitem o dată, pentru că s-au simțit minunat, au relaționat, au ieșit din starea lor zilnică de marginalizați, au văzut că sunt mulți ca și ei, cu aceleași probleme, că în ciuda handicapului se pot integra, se pot juca, pot râde, pot fi creativi, își pot exprima opiniile și sunt ascultați, că își pot exersa abilitățile”

  • Flori , Beneficiar al proiectului "Să redescoperim școala"

   Îmi place foarte mult la atelierele de creație. Aici, toată lumea se poartă frumos cu mine, nimeni nu ma respinge și, pentru câteva ore, uit de boală. Azi vreau să desenez floricele viu colorate, un soare mare, galben – culoarea mea preferată și o inimă imensă, cât a mamei”

  • Lucica, Beneficiar al proiectului "Munca are genul feminin"

   "Am învățat că munca are într-adevăr genul feminin, rolul femeii e important în societate. Îmi pare rău că multe femei mai cred că trebuie să stea doar acasă sau să aibă grijă de copii. La cursurile de calificare am învățat o groază de lucruri noi, într-o atmosferă plăcută. Faptul că m-am calificat într-o meserie îmi va prinde bine și la încadrare, și la salariu”