• str. Racari, nr. 59, bl. 30A, scara A, et. 4, ap. 27, sector 3, Bucuresti
 • office@c4c.ro

Proiectele noastre

  Aboneaza-te la newsletter

  Noutati

  • CONFERINȚA DE FINAL A PROIECTULUI (A5.1)

   51
   Asociația C4C – Communication for Community a organizat în luna decembrie 2023 conferința de final a proiectului „LEHLIU-GARĂ – o comunitate incluzivă”, cod SIPOCA 1003, cod SMIS 151531. Conferința a avut loc în data de 07.12.2023, la Casa de Cultură din Lehliu-Gară și a avut un număr de 39 de participanți (reprezentanți ai autorităților locale, ONG, cetățeni, echipa de proiect); În cadrul conferinței au fost diseminate rezultatele obținute, astfel încât proiectul și finanțatorul să aibă o vizibilitate cât mai mare. Fotografii relevante din cadrul conferinței de final pot fi vizualizate aici.
  • FOCUS-GRUPURI ORGANIZATE ÎN CADRUL PROIECTULUI (A3.1)

   31
   Asociația C4C – Communication for Community a organizat în perioada octombrie-noiembrie 5 focus-grupuri în cadrul proiectului „LEHLIU-GARĂ – o comunitate incluzivă”, cod SIPOCA 1003, cod SMIS 151531, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Obiectiv specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.   Astfel, au fost planificate și organizate 5 focus-grupuri cu membri ai Comitetului de responsabilitate civică și implicare locală, care au avut ca tematică identificarea principalelor provocări existente la nivel local și propunerea de soluții de redresare. Focus-grupurile s-au derulat la Casa de Cultură din orașul Lehliu-Gară, în zilele de 26.10.2023, 16.11.2023 și 23.11.2023.   Fiecare focus-grup a avut un număr de 15 participanți și un facilitator – Sociolog, care a avut rolul de a încuraja interacțiunea dintre participanți și de a obține date/informații relevante în raport cu tematica abordată. De asemenea, fiecare participant la focus-grupuri a primit un set de materiale personalizate cu elementele de identitate ale proiectului (mapă, pix, notepad). Fotografii relevante din cadrul focus-grupurilor pot fi vizualizate aici.
  • WORKSHOP – IMPLICAREA CETĂȚENILOR ÎN PROCESUL DECIZIONAL PRIN METODE INOVATIVE (A4.1)

   413
   Asociația C4C – Communication for Community a organizat în luna noiembrie 2023 workshop-ul intitulat „Implicarea cetățenilor în procesul decizional prin metode inovative”, în cadrul proiectului „LEHLIU-GARĂ – o comunitate incluzivă”, cod SIPOCA 1003, cod SMIS 151531. A fost planificat și organizat workshop-ul pentru 20 de cetățeni – membri ai grupului țintă, care a avut ca tematică implicarea cetățenilor în procesul decizional prin metode inovative. Workshop-ul a avut loc în data de 14 noiembrie 2023, cu o durată de 4 ore și a avut un număr de 20 de participanți. Locația de desfășurare a fost la nivelul orașului Lehliu-Gară, respectiv Casa de Cultură. Scopul acestui workshop a fost de a crește gradul de informare în rândul cetățenilor cu privire la importanța implicării în rezolvarea problemelor locale și de a-i capacita astfel să contribuie la dezvoltarea locală, creându-se un efect multiplicator. Fotografii relevante din cadrul workshop-ului pot fi vizualizate aici.
  • SESIUNE DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL BUNEI GUVERNANȚE (A4.1)

   412
   Asociația C4C – Communication for Community a organizat în luna iulie 2023 sesiunea de instruire în domeniul „Bună guvernanță”, în cadrul proiectului „LEHLIU-GARĂ – o comunitate incluzivă”, cod SIPOCA 1003, cod SMIS 151531. Sesiunea de instruire în domeniul „Bună guvernanță” s-a derulat în perioada 10-14 iulie 2023 și a avut un număr de 20 de participanți. Tematica abordată: principiile bunei guvernanțe, înțelegerea sistemului legislativ, eficientizarea dialogului social. Pe lângă aceste elemente specifice, au fost abordate tematici care vizează temele orizontale (dezvoltare durabilă, egalitate de șanse, nediscriminare). Sesiunea de instruire a avut o durată de 5 zile x 4 ore/zi, rezultând un număr de 20 ore/sesiune, locația fiind la nivelul orașului Lehliu-Gară, respectiv Casa de Cultură. La finalul sesiunii de instruire, a fost organizat examenul de absolvire, fiind certificate 20 de persoane în domeniul „Bună guvernanță”. Fotografii relevante din cadrul sesiunii de instruire pot fi vizualizate aici.
  • SESIUNE DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RESPONSABILITATE CIVICĂ ȘI IMPLICARE ÎN REZOLVAREA PROBLEMELOR COMUNITĂȚII (A4.1)

   411
   Asociația C4C – Communication for Community a organizat în luna iunie 2023 sesiunea de instruire în domeniul „Responsabilitate civică și implicare în rezolvarea problemelor comunității”, în cadrul proiectului „LEHLIU-GARĂ – o comunitate incluzivă”, cod SIPOCA 1003, cod SMIS 151531. Sesiunea de instruire în domeniul „Responsabilitate civică și implicare în rezolvarea problemelor comunității” s-a derulat în perioada 26-30 iunie 2023 și a avut un număr de 20 de participanți. Tematica abordată: înțelegerea rolului important pe care indivizii îl pot juca în cadrul comunității pentru a contribui la binele general, dezvoltarea relațiilor dintre membrii comunității, dezvoltarea simțului datoriei și responsabilității față de comunitate, precum și înțelegerea valorii drepturilor, îndatoririlor și responsabilităților. Pe lângă aceste elemente specifice, au fost abordate tematici care vizează temele orizontale (dezvoltare durabilă, egalitate de șanse, nediscriminare). Sesiunea de instruire a avut o durată de 5 zile x 4 ore/zi, rezultând un număr de 20 ore/sesiune, locația fiind la nivelul orașului Lehliu-Gară, respectiv Casa de Cultură. La finalul sesiunii de instruire, a fost organizat examenul de absolvire, fiind certificate 20 de persoane în domeniul „Responsabilitate civică și implicare în rezolvarea problemelor comunității”. Fotografii relevante din cadrul sesiunii de instruire pot fi vizualizate aici.
  • COMUNICAT FINALIZARE PROIECT

   Asociația C4C – Communication for Community (www.c4c.ro) și Asociația Centrul de Resurse pentru Organizațiile Studențești (www.cros.ro, www.universitateaalternativa.ro), anunță finalizarea proiectului Lin start-up” (POCU/82/3/7/106058), proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul s-a derulat în perioada ianuarie 2018 – ianuarie 2021 și a avut ca obiectiv general dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale pentru 312 de persoane din regiunea de dezvoltare Sud-Est, precum și înființarea, dezvoltarea și promovarea a 37 de întreprinderi în cadrul regiunii Sud-Est și crearea a cel puțin 74 de locuri de muncă. ”Lin start-up”, un proiect contractat în cadrul Apelului România Start-Up Plus, a executat un buget de aproximativ 7 milioane lei, din care subvenții – ajutor de minimis acordate celor 36 de afaceri, în valoare de 6,2 milioane lei. La finalul perioadei de implementare, principalele rezultate obținute sunt următoarele:
   • 379 persoane înscrise în grupul țintă al proiectului (146 – șomeri și inactivi, 233 – angajați);
   • 327 persoane certificate în domeniul „Competențe antreprenoriale”, prin cursuri de specializare organizate în 12 localități din regiunea Sud-Est;
   • 37 planuri de afaceri selectate pentru finanțare, un contract reziliat la solicitarea beneficiarului;
   • 36 de întreprinderi înființate și funcționale, care au beneficiat de sprijin pentru exploatarea ideii de afacere în anul I de implementare. În acest moment sunt în perioada de sustenabilitate de 7 luni, care se va termina în lunile ianuarie – februarie 2021.
   • 84 locuri de muncă create în perioada de implementare (primul an) și menținute în perioada de sustenabilitate (129 Contracte Individuale de Muncă, 84 active acum și 45 încetate).
   Mai multe detalii despre proiect, lista celor 36 de start-upuri sprijinite pot fi accesate pe pagina proiectului www.linstartup.ro și pe pagina de facebook cu același nume. În perioda următoare informațiile despre proiect vor fi centralizate pe www.c4c.ro, pagina organizației Solicitant. O campanile de prezentare a afacerilor este planificată pentru finalul perioadei de sustenabilitate, pe pagina de facebook a Asociației. Descarcati:    
  • Jeni Oproiu, Partener în cadrul proiectului ”Să redescoperim școala!”

   "Taberele de vară, organizate în acest proiect, au fost atât de bine primite, încât în vacanța următoare părinții și copiii au venit din nou, rugându-ne să îi mai trimitem o dată, pentru că s-au simțit minunat, au relaționat, au ieșit din starea lor zilnică de marginalizați, au văzut că sunt mulți ca și ei, cu aceleași probleme, că în ciuda handicapului se pot integra, se pot juca, pot râde, pot fi creativi, își pot exprima opiniile și sunt ascultați, că își pot exersa abilitățile”

  • Flori , Beneficiar al proiectului "Să redescoperim școala"

   Îmi place foarte mult la atelierele de creație. Aici, toată lumea se poartă frumos cu mine, nimeni nu ma respinge și, pentru câteva ore, uit de boală. Azi vreau să desenez floricele viu colorate, un soare mare, galben – culoarea mea preferată și o inimă imensă, cât a mamei”

  • Lucica, Beneficiar al proiectului "Munca are genul feminin"

   "Am învățat că munca are într-adevăr genul feminin, rolul femeii e important în societate. Îmi pare rău că multe femei mai cred că trebuie să stea doar acasă sau să aibă grijă de copii. La cursurile de calificare am învățat o groază de lucruri noi, într-o atmosferă plăcută. Faptul că m-am calificat într-o meserie îmi va prinde bine și la încadrare, și la salariu”