• str. Racari, nr. 59, bl. 30A, scara A, et. 4, ap. 27, sector 3, Bucuresti
  • office@c4c.ro

Comunicate de presă

Conferința de închidere a proiectului “Evoluăm cu SEnS”

Asociația C4C – Communication for Community anunță închiderea proiectului ”Evoluăm cu SEnS” prin care s-au creat 41 de noi locuri de muncă pentru persoane din grupuri vulnerabile și s-au înființat 5 structuri de economie socială în regiunile București-Ilfov și Sud-Est. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ‘Investește în Oameni!’. Comunicat de presă: Conferința de închidere a proiectului “Evoluăm cu SEnS”

Lansare proiect „Inovare în ocupare pentru femei – Voci pentru comunitate! (IOF)”

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, în parteneriat cu Asociația Communication for Community – C4C, Fundația Light Into Europe Romania, Fundația Light Into Europe Marea Britanie și BPI Management Consulting Romania, anunță demararea proiectului ”Inovare în ocupare pentru femei – Voci pentru comunitate! (IOF)” ID 130795, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, prin Axa prioritară 6. Promovarea incluziunii sociale. Comunicat de presă: Lansare proiect ”Inovare în ocupare pentru femei – Voci pentru comunitate! (IOF)”

Lansare proiect “Cu mic, cu mare, din nou la școală”

C4C – Communication for Community anunță demararea proiectului “Cu mic, cu mare, din nou la școală” POSDRU/162/6.2/S/140741, implementat în parteneriat cu Inspectoratele Școlare Județene din Gorj, Călărași și Argeș. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, Domeniul major de intervenție 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii!”. Comunicat de presă: Lansare proiect “Cu mic, cu mare, din nou la școală”

LEHLIU-GARĂ – o comunitate incluzivă

Asociația C4C – Communication for Community anunță demararea proiectului „LEHLIU-GARĂ – o comunitate incluzivă”, cod SIPOCA 1003, cod SMIS 151531, care se va implementa în perioada 20 iulie 2022 – 20 septembrie 2023, proiectul fiind finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Obiectiv specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. Descarca – Comunicat de presă.