• str. Racari, nr. 59, bl. 30A, scara A, et. 4, ap. 27, sector 3, Bucuresti
  • office@c4c.ro

Cu mic, cu mare, din nou la școală

C4C - propunere logo 4Proiectul este derulat în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015, în regiunile de dezvoltare: București-Ilfov, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia .

Obiectivul general al acestuia este reducerea și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii prin programe de tip „a doua șansă” destinate tinerilor/adulților care au părăsit timpuriu școala și prin menținerea în educație a preșcolarilor/elevilor cu dizabilități expuși riscului de părăsire timpurie a școlii în Regiunile București-Ilfov, Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia.

Grupul țintă este format din 375 de tineri și adulți (etnie romă, persoane din mediul rural, precum și alte grupuri vulnerabile), având vârste cuprinse între 18 și 25 de ani care au părăsit timpuriu școala (ciclul primar).