• str. Racari, nr. 59, bl. 30A, scara A, et. 4, ap. 27, sector 3, Bucuresti
  • office@c4c.ro

redescoperim școala

 

Sa redescoperim scoalaCirca 2.000 de copii cu dizabilități au fost beneficiarii proiectului “Să redescoperim școala”, implementat în perioada 1 martie 2011 – 28 februarie 2014 de Asociația C4C – Communication for Community, în parteneriat cu Consiliul Județean Dâmbovița. Valoarea eligibilă a acestuia a fost de circa 13,7 milioane de lei, iar regiunile de implementare au fost București – Ilfov și Sud Muntenia.

Proiectul s-a derulat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2, „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.

Scopul principal al acestuia a fost sprijinirea integrării sociale pe termen lung a tinerilor cu dizabilităţi şi a celor cu probleme de adaptare la programul şcolar.

Tot în cadrul acestui proiect, au fost formați 336 de mediatori școlari certificați de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).

Mai multe detalii, găsiți pe site-ul proiectului: http://www.c4c.ro/scoala/.