• str. Racari, nr. 59, bl. 30A, scara A, et. 4, ap. 27, sector 3, Bucuresti
  • office@c4c.ro

Școala Altfel

Scoala-altfelAsociația C4C – Communication for Community a implementat, în strâns parteneriat cu Liceul  Tehnologic ”Mihai Bravu” București, proiectul “O săptămână altfel pentru un viitor altfel”, la care au participat 11 elevi din clasa a XI-a. În cadrul proiectului s-au derulat activități organizate pe ateliere de dezvoltare personală, consilere vocațională, handmade și ECO prin intermediul cărora au fost urmărite promovarea si dezvoltarea unei atitudini proactive în relaţie cu sine, cu natura şi cu societatea, prin utilizarea tehnicilor specifice învăţării experienţiale.

Elevii participanți și-au conștientizat calitățile disponibile și cum ar trebui acestea evidențiate în diferite contexte de viață precum și în afirmarea și conturarea unui viitor, conform abilităților și capacităților personale.

În cadrul atelierului de consiliere vocațională pe lângă conturarea profilului profesional, elevii au învățat cum să-și promoveze abilitățile și capacitățile personale, în vederea ocupării unui loc de muncă vizat, prin întocmirea  CV-ului personal și scrisorii de intenție.

Pe parcursul derulării proiectului, elevii participanți au avut ocazia să se exprime artistic, iar apoi să dezbată și să interpreteze varii lucrărilor abstracte, precum și să discute pe seama importanței nevoii de exprimare prin asemenea mijloc. S-a evidențiat nevoia acestora de acceptare a diversității și disponibilitatea spre nou precum și dorința de claritate în cerințele societății față de viitorii tineri. Aceștia și-au exprimat dorința de a avea o pregătire socio-profesională  conform cu paleta de oportunități oferite de piața muncii.