• str. Racari, nr. 59, bl. 30A, scara A, et. 4, ap. 27, sector 3, Bucuresti
  • office@c4c.ro
In News

KETANES

Asociația C4C – Communication for Community și partenerii săi anunță lansarea proiectului “KETANES – Măsuri integrate pentru persoanele defavorizate din comunitatea marginalizată Răzvani”

Asociația C4C – Communication for Community, în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială a Orașului Lehliu-Gară, Școala Gimnazială nr. 1 Răzvani, Libro Events și Asociația BRAHMA implementează în perioada martie 2018 – februarie 2021 proiectul “KETANES – Măsuri integrate pentru persoanele defavorizate din comunitatea marginalizată Răzvani”, prin intermediul căruia 751 persoane din comunitatea marginalizată Răzvani, Lehliu-Gară, județul Călărași vor beneficia de un set complex de măsuri integrate de sprijin și servicii menite să reducă numărul de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

 

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Răzvani, prin furnizarea de măsuri integrate de sprijin și servicii specializate în domeniul educației, ocupării forței de muncă, antreprenoriatului, serviciilor sociale/socio-medicale/medicale, locuirii, reglementării de acte, nediscriminării și promovării multiculturalismului pentru cele 751 de persoane aparținând grupului țintă.

 

Persoanele din grupul țintă al proiectului vor beneficia de următoarele măsuri integrate:

 

  • servicii educaționale: 90 de preșcolari vor beneficia de subvenții sub formă de pachete cu îmbrăcăminte și încălțăminte, vor participa la programe de educație non-formală, ateliere tematice, școli de vară, 90 de părinți/tutori vor fi implicați în programe de educație parentală, 110 elevi (ciclul primar și gimnazial) vor beneficia de programul „Școală după Școală”, 50 de tineri/adulți vor participa la programul „A doua șansă”;
  • măsuri de ocupare: 376 de persoane vor beneficia de servicii de consiliere și orientare profesională, cursuri de calificare (Agent curățenie clădiri și mijloace de transport, Lucrător în alimentație, Agent dezinfecție, deratizare, dezinsecție, Lucrător în comerț, Lucrător finisor în construcții, Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, Agent securitate, Operator introducere, validare și prelucrare date), servicii de mediere pe piața internă a muncii, iar 130 persoane vor fi sprijinite în vederea ocupării unui loc de muncă;
  • sprijin antreprenorial: 56 de persoane vor urma un program de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și vor beneficia de servicii de consiliere și consultanță pentru elaborarea unui plan de afaceri, 10 dintre ele urmând să primească finanțare în valoare de până la 40.000 euro;
  • servicii sociale: 751 de persoane (551 adulți și 200 copii) vor beneficia de servicii de asistență socială primară în urma unei evaluări inițiale și planuri de intervenție personalizate;
  • servicii socio-medicale: 751 de persoane (551 adulți și 200 copii) vor beneficia de servicii de evaluare a stării de sănătate și igienă, screening primar pentru depistarea principalelor boli infecțioase și vor fi implicați într-o campanie de educare pentru o viață sănătoasă și funcțională;
  • servicii medicale: 751 de persoane (551 adulți și 200 copii) vor beneficia de consultații și tratamente stomatologice;
  • îmbunătățirea condițiilor de locuire: 80 de locuințe vor beneficia de lucrări de igienizare, reabilitare sau reparație;
  • servicii juridice: 200 de persoane vor beneficia de asistență pentru obținerea actelor de proprietate/posesie;
  • sprijin în domeniul combaterii discriminării: 751 de persoane (551 adulți și 200 copii) vor fi activ implicate în activități de conștientizare a importanței nediscriminării și vor fi încurajate să se implice în rezolvarea problemelor de la nivelul comunității.

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.

 

Date de contact:

Ionela Călin – Responsabil comunicare și PR, telefon 0722 292 827, e-mail office@c4c.ro.

 

 

 

Leave a Reply

Send Us Message

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.