• str. Racari, nr. 59, bl. 30A, scara A, et. 4, ap. 27, sector 3, Bucuresti
  • office@c4c.ro

Category Archives: Achizitii

ANUNȚ DE PARTICIPARE ACHZIȚIE SERVICII SOCIALE – 22.02.2019

I. DATE PRIVIND AUTORITATEA/ENTITATEA CONTRACTANTĂ

Denumirea:                              ASOCIAȚIA C4C COMMUNICATION FOR COMMUNITY

Adresa postala:                       str. Pitarul Hristache, nr. 5, et. 5, sector 1, București

Telefon/fax/email:                   021 211 00 28

Adresa internet (URL):           www.c4c.ro

Tipul autorității:                      ONG – Solicitant al finanțărilor nerambursabile în parteneriat cu instituții publice
(mai mult…)

Solicitare oferta – Promovarea incluziunii sociale

Solicitare ofertă

 

  • Denumire proiect: „SES-Să Evoluăm Sustenabil”  
  • Axa prioritară 6   „Promovarea incluziunii sociale”
  • Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”
  • Contract: POSDRU/168/6.1/S/145501
  • Beneficiar: Asociația C4C Communication for Community

 
(mai mult…)

Documentatie de achizitie servicii juridice in proiectul POSDRU/168/6.1/S/145501: S.E.S – Să Evoluăm Sustenabil

Proiect POSDRU/168/6.1/S/145501: S.E.S – Să Evoluăm Sustenabil
Documentatie de achizitie servicii juridice:
Procedura de achizitie, caiet sarcini din data de 13.11.2014
descarca aici

Anunţ de demarare a achiziţiei de servicii de proiectare, realizare, utilizare, întreținere și actualizare pagina de internet

Asociația C4C Communication for Community anunță intenția de a achiziționa servicii de proiectare, realizare, utilizare, întreținere și actualizare pagina de internet cu următoarele caracteristici: (mai mult…)

Invitatie de participare la licitatia de achizitionare servicii de organizare evenimente

Asociația C4C Communication for Community anunță întenția de a achiziționa servicii de organizare evenimente cu urmîtoarele caracteristici:
(mai mult…)

  • 1
  • 2