• str. Racari, nr. 59, bl. 30A, scara A, et. 4, ap. 27, sector 3, Bucuresti
 • office@c4c.ro
In Angajare,News

Anunț selecție experți proiect POCA

Asociația C4C – Communication for Community angajează 4 experți în vederea implementării proiectului cu titlul „Acces la educație incluzivă de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale (EDU-CES)”, cod SMIS 112080, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă:

Termenul final pentru depunerea candidaturilor: 28 mai 2018, ora 16.00.
UPDATE: Termenul de depunere a candidaturilor s-a prelungit până pe data de 28.06.2018, ora 16.00.

 1. Coordonator rețea
 2. Expert GT, consultare si promovare
 3. Expert politici publice
 4. Expert educație
 5. Expert advocacy

Informații despre proiect:

Proiectul „Acces la educație incluzivă de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale (EDU-CES)” vizează problematica accesului la educație, a adaptării serviciilor educaționale la nevoile copiilor cu dizabilități vizuale și auditive și a egalizării șanselor de acces ale acestor copii la servicii educaționale de calitate.

În cadrul proiectul se vor realiza următoarele activități:

 • analiză privind accesul si calitatea serviciilor educaționale pentru copiii CES cu dizabilități de tip vizual și auditiv (cadrul legislativ şi instituţional existent, barierele de acces la servicii educaţionale, practicile educaţionale curente aplicate în învăţământul special şi în cel de masă, respectarea egalităţii de şanse şi de tratament, proceduri de monitorizare a parcursului şcolar al acestora, bune practici existente, studii de caz ş.a.);
 • studiu comparativ privind politicile publice aplicate de alte state europene în ce privește educația copiilor cu dizabilități (inclusiv vizuale si auditive);
 • instruirea reprezentanților ONG în domeniul politici publice și advocacy;
 • elaborarea, in cadrul unui amplu proces consultativ, a 4 propuneri de politici publice având ca obiect îmbunătățirea accesului la educație, adaptarea serviciilor educaționale la nevoile copiilor cu dizabilități vizuale si auditive si asigurarea egalității de șanse privind accesul acestor copii la servicii educaționale de calitate si a nediscriminării acestora în școală;
 • crearea unei rețele tematice a ONG-urilor și specialiștilor în domeniul educației pentru copiii CES, rețea ce va fi utilizata in procesul de elaborare a politicii publice;
 • promovarea propunerilor de politici publice către MEN si Parlament si acceptarea acestor propuneri.

Experții vor elabora 4 propuneri de politici publice alternative în formatul prevăzut de legislația în vigoare (HG 870/2006 cu modificările și completările ulterioare), având ca suport activitățile de analiză, studiu, documentare și consultare publică derulate in cadrul proiectului.

Propunerile de politici publice vor viza cel puțin următoarele aspecte: eliminarea/limitarea barierelor de acces la serviciile educaționale în cazul copiilor cu nevoi educaționale speciale (copiii CES), îmbunătățirea practicilor educaționale și adaptarea acestora la nevoile specifice acestor copii, promovarea egalității de șanse și a nediscriminării, aplicarea bunelor practici identificate la nivel național și european. Propunerile de politică publică formulate vor fi supuse consultării cu factorii cointeresați din cadrul rețelei EDU-CES prin intermediul spațiului virtual destinat rețelei EDU-CES.

Propunerile de politică publică vor fi temeinic fundamentate, în timp ce experții implicați și echipa de proiect vor asigura o comunicare permanentă cu factorii decidenți de la nivelul Ministerului Educației Naționale, în scopul informării și implicării directe a acestora în procesul de elaborare a propunerilor de politică publică.

Proiectul se derulează în perioada 24.04.2018 – 23.08.2019.

Cerințe privind experiența și studiile necesare. Atribuții.

1. Coordonator rețea

Cerințe minime – minim 1 an de experiență profesională, studii superioare

Constituie avantaj – experiență specifică în coordonarea unor rețele, experiență specifică de coordonare în domeniul protecției drepturilor și/sau educației copiilor cu nevoi educaționale speciale, experiență specifică în cadrul unor proiecte implementate din fonduri externe nerambursabile

Atribuții: coordonează activitatea de identificare, cooptare, informare și implicare a membrilor rețelei în activitățile proiectului.

2. Expert GT, consultare si promovare

Cerințe minime: studii superioare, 1 an experiența profesională

Constituie avantaj – experiență specifică în activități de organizare evenimente, gestionare grupuri țintă, experiență specifică în domeniul protecției drepturilor și/sau educației copiilor cu nevoi educaționale speciale, experiență specifică în cadrul unor proiecte implementate din fonduri externe nerambursabile

Atribuții (conform experienței profesionale specifice):

 • asigura informarea, cooptarea și implicarea grupului țintă în activitățile proiectului și la nivelul rețelei dezvoltate în cadrul proiectului
 • organizează consultările regionale, în vederea colectării informațiilor și propunerilor necesare în procesul de elaborare a politicilor publice alternative
 • participa la elaborarea conținuturilor informative necesare
 • organizează evenimentul național destinat promovării politicilor publice alternative dezvoltate in cadrul proiectului
 • participa la promovarea propunerilor de politici publice alternative elaborate in cadrul proiectului către factorii de decizie relevanți pentru acceptarea, adoptarea și implementarea acestora
 • analizează și integrează feedback-ul primit după etapele de elaborare și promovare a propunerilor de politici publice

 

3. Expert politici publice

Cerințe minime: studii superioare, 1 an experiența profesională

experiență în furnizarea de programe de instruire (ca formator)

 

Constituie avantaj – experiență specifică în domeniul monitorizării și/sau elaborării și/sau implementării de politici publice, cu precădere în domeniul educației / protecției drepturilor copiilor/persoanelor cu nevoi educaționale speciale, experiență specifică în cadrul unor proiecte implementate din fonduri externe nerambursabile

Atribuții (conform experienței profesionale specifice):

 • participă la elaborarea analizei privind accesibilitatea şi calitatea serviciilor educaţionale pentru copiii CES cu dizabilităţi de tip vizual şi auditiv în România
 • participa la consultările regionale organizate, în vederea colectării informațiilor și propunerilor necesare în procesul de elaborare a politicilor publice alternative
 • participa la elaborarea conținuturilor informative necesare
 • participa la evenimentul național destinat promovării politicilor publice alternative dezvoltate in cadrul proiectului
 • participa la promovarea propunerilor de politici publice alternative elaborate către factorii de decizie relevanți pentru acceptarea, adoptarea și implementarea acestora
 • analizează și integrează feedback-ul primit după etapele de elaborare și promovare a propunerilor de politici publice
 • realizează suportul de curs și furnizează instruirea către grupului țintă aferent activității de formare.

 

4. Expert educație

Cerințe minime: studii superioare, 1 an experiența profesională

Constituie avantaj – experiență specifică în domeniul educației / al învățământului preuniversitar, experiență specifică în cadrul unor proiecte implementate din fonduri externe nerambursabile, preferabil în domeniul educației sau al protecției drepturilor copiilor / copiilor cu nevoi educaționale speciale.

Atribuții (conform experienței profesionale specifice):

 • participă la elaborarea analizei privind accesibilitatea şi calitatea serviciilor educaţionale pentru copiii CES cu dizabilităţi de tip vizual şi auditiv în România
 • participa la consultările regionale organizate, în vederea colectării informațiilor și propunerilor necesare în procesul de elaborare a politicilor publice alternative
 • participa la elaborarea conținuturilor informative necesare
 • participa la evenimentul național destinat promovării politicilor publice alternative dezvoltate in cadrul proiectului
 • participa la promovarea propunerilor de politici publice alternative elaborate către factorii de decizie relevanți pentru acceptarea, adoptarea și implementarea acestora
 • analizează și integrează feedback-ul primit după etapele de elaborare și promovare a propunerilor de politici publice

 

5. Expert advocacy

Cerințe minime: studii superioare, 1 an experiența profesională

experiență în furnizarea de programe de instruire (ca formator)

Constituie avantaj – experiență specifică în activități/proiecte de advocacy, politici publice, protecția drepturilor copiilor cu nevoi educaționale speciale

Atribuții (conform experienței profesionale specifice):

 • participa la consultările regionale organizate, în vederea colectării informațiilor și propunerilor necesare în procesul de elaborare a politicilor publice alternative
 • participa la elaborarea conținuturilor informative necesare
 • participa la evenimentul național destinat promovării politicilor publice alternative dezvoltate in cadrul proiectului
 • promovează propunerile de politici publice alternative elaborate către factorii de decizie relevanți pentru acceptarea, adoptarea și implementarea acestora
 • analizează și integrează feedback-ul primit după etapele de elaborare și promovare a propunerilor de politici publice
 • realizează suportul de curs și furnizează instruirea către grupului țintă aferent activității de formare.

Vă rugăm să transmiteți CV-ul dvs. în format Europass. Se acceptă dosare prin poștă, curier sau e-mail. Selecția finală va avea loc în urma analizei și evaluării dosarelor, iar persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu.

Detalii de contact:

Asociația C4C – Communication for Community

 • Adresa: str. Pictor Ctin Stahi nr.14, sector 1, București
 • Persoana de contact: Mihaela Călin, Manager Proiect
 • Tel: 0726 704 761, fax: 031.437.9459
 • Email: office@c4c.ro

 

Leave a Reply

Send Us Message

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.