• str. Racari, nr. 59, bl. 30A, scara A, et. 4, ap. 27, sector 3, Bucuresti
  • office@c4c.ro
In Achizitii

Anunt atribuire contract sericii sociale

I. PROCEDURA DE ATRIBUIRE:
Tip legislaţie: Legea nr. 98/23.05.2016 privind achiziţiile publice, cu modficările şi completările ulterioare
Serviciile au fost achiziționate în conformitate cu NORME PROCEDURALE INTERNE – PROCEDURA PROPRIE SIMPLIFICATĂ a Autorității Contractante.
Procedura a fost inițiată prin anunțul publicitar nr. ADV1063730; documentaţia de atribuire a pe site-ul www.c4c.ro.
Având în vedere faptul că noua platformă electronică a achizițiilor publice nu permite postarea anunțului de atribuire a contractului, în vederea respectării prevederilor legale, anunțul de atribuire se va posta pe site-ul www.c4c.ro.

II. DATE PRIVIND AUTORITATEA/ENTITATEA CONTRACTANTĂ
Denumirea: ASOCIAȚIA C4C COMMUNICATION FOR COMMUNITY
Adresa postala: str. Pitarul Hristache, nr. 5, et. 5, sector 1, București
Telefon/fax/email: 021 211 00 28
Adresa internet (URL): www.c4c.ro
Tipul autorității: ONG – Solicitant al finanțărilor nerambursabile în parteneriat cu instituții publice

III. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Achiziție servicii sociale
Tipul contractului și locul de prestare a serviciilor: SERVICII, ANEXA 2 – Servicii sociale administrative, servicii de învăţământ, servicii de sănătate şi servicii culturale; Locul de prestare: Satul Răzvani, județul Călărași.
Descrierea succintă a contractului: Servicii sociale prestate în cadrul proiectului „KETANES – Masuri integrate pentru persoanele defavorizate din comunitatea marginalizata Razvani”, finanțat în baza contractului de finanțare POCU/138/4/1, cod SMIS 114630, 114630 – Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Clasificare CPV: 85320000-8 – Servicii sociale
Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice: NU

IV. VALOARE TOTALĂ FINALĂ A CONTRACTULUI : 375.500,00 lei, fără TVA

V. PROCEDURA
Tipul procedurii: NORME PROCEDURALE INTERNE – PROCEDURA PROPRIE SIMPLIFICATĂ a Autorității Contractante
Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut
S-a organizat o licitaţie electronică: NU

VI. INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă: N/A
Anunţuri publicate anterior privind acelaşi contract: NU

VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr. : 504
Denumire: Contract prestări servicii sociale
Data atribuirii: 20.03.2019
Număr oferte primite: 1
Număr de oferte admisibile: 1
Numele şi adresa operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul: OVA WORK&HR SERVICES SRL cu sediul social în București, sectorul 6, str. Nicolae Filimon, nr. 32, bloc 16, scara 1, etaj 5, ap. 33
Estimarea iniţială a valorii contractului : 375.500,00 lei, fără TVA
Valoarea totală finală a contractului: 375.500,00 lei, fără TVA

 

DESCARCATI:

Tags Clouds

Leave a Reply

Send Us Message

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.