Tabere de vara 2012

Tabere pentru elevii cu dizabilităţi
“Să redescoperim școala”

Asociația C4C – Communication for Community implementează prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investește în oameni”, proiectul „Să redescoperim școala” (ID: POSDRU/91/2.2/S/63355), al cărui scop este sprijinirea integrării sociale pe termen lung a copiilor/tinerilor cu dizabilităţi şi a celor cu probleme de adaptare la programul şcolar. Una din componentele principale ale proiectului este organizarea de tabere pentru copii, însoțiți de unul dintre părinți sau de tutorele legal.

Ce oferim?
Serii de tabere gratuite în zonă de munte (locațiile vor fi stabilite în lunile mai-iunie 2012) pentru preșcolari și elevi  (însoțiți de unul dintre părinți sau de reprezentantul legal), care au una din următoarele dizabilități: auditive, de vorbire, locomotorii, autism şi diabet.

Când?
Pe timpul vacanței școlare de vară 2012 – serii de câte 6 zile (5 nopți de cazare) pe fiecare locație.

Beneficiile participării la tabere:
• gratuitate la transport, cazare și masă, atât pentru copil, cât și pentru părintele însoțitor (sau tutorele legal);
• consiliere psihologică și asistență medicală asigurate în cadrul taberei;
• premii pentru toți copiii participanți în tabere;
În cadrul programului desfășurat în cadrul taberei, copiii, împreună cu părinții și profesioniști din domeniul educațional vor desfășura activități (ateliere tematice, explorare mediu înconjurător etc.) care oferă ocazia lucrului în comun atât al cadrelor didactice cu părinții, cât și al adulților împreună cu copiii, acest nou parteneriat copii-părinţi-specialişti având ca rezultat identificarea şi valorificarea potenţialului specific al fiecărui copil.

Condiții de participare:
Elevii care doresc să participe însoțiți de unul dintre părinți în aceste tabere trebuie să aibă domiciliul/reședința în județele: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman, Ilfov și mun. Bucureşti.

Pentru a participa la activitățile din acest proiect, candidații eligibili trebuie să se înscrie la numărul de telefon 0737877178 (Irina) sau prin e-mail (office@c4c.ro, irina.raduta@c4c.ro) urmând ca după programarea pe serii și locații să prezinte următoarele documente justificative:
• Copie Certificat de handicap/Adeverință de la medicul specialist (pentru atestarea diagnosticului diabet)/Adeverință de la psiholog/logoped;
• Copie Certificat de naștere/ CI copil beneficiar;
• Copie BI/CI al părintelui însoțitor sau a tutorelui legal;
• Adeverință de la instituția de învățământ unde este înscris copilul;
• Copie Hotărâre judecătorească care atestă tutela asupra minorului (dacă este cazul);
• Avize epidemiologice eliberate de medicul de familie (cu maxim 48 ore înainte de plecarea în tabără) atât pentru copil, cât și pentru părintele însoțitor.

Notă: familiile care au beneficiat anul trecut de taberele gratuite oferite în cadrul proiectului nostru nu mai au dreptul de a mai participa și anul acesta!


Click aici pentru a descărca fișa de înscriere în tabără.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *