Tabere de vara 2011

Taberele de vară 2011, organizate pentru preșcolarii și elevii cu dizabilităţi din regiunile București – Ilfov și Sud-Muntenia, în cadrul proiectului „Să redescoperim şcoala!” ID 63355 şi-au închis oficial porţile, vineri 2 septembrie a.c., ora 17:30, în complexul de la Căprioara, DN 71, comuna Moroieni, judeţul Dâmboviţa.

Asociaţia C4C – Communication for Community, a organizat vineri, 2 septembrie 2011, ora 17:30, la complexul de la Căprioara, închiderea oficială a taberelor de vară 2011, din cadrul proiectului “Să redescoperim şcoala!”, ID 63355, implementat în parteneriat cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni”, Axa Prioritară 2, „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.

Scopul acestui proiect este sprijinirea integrării sociale pe termen lung a tinerilor (preşcolari şi elevi) cu dizabilităţi şi a celor cu probleme de adaptare la programul şcolar. Grupul ţintă implică copii cu dizabilităţi din cinci categorii clasificate conform legislaţiei naţionale (auditive, de vorbire, locomotorii, de integrare psiho-comportamentală – autism, şi diabet), cu vârsta cuprinsă între 6 şi 16 ani, integrați într-o formă de școlarizare.

Unicitatea proiectului constă în motivarea tinerilor (preşcolari şi elevi), părinţilor şi profesorilor, prin oferirea unui mediu ambiental diferit şi a unor metode alternative de educaţie şi incluziune socială, urmărind implicarea mai activă şi o mai bună colaborare între părinţi şi specialişti în cadrul procesului educaţional şi de îngrijire, prin intermediul unor activităţi extracurriculare desfăşurate în comun cu copiii.

În prima etapă a proiectului au fost organizate tabere de vară gratuite, structurate în zece serii, în centrele de la Căprioara (Jud. Dâmboviţa), Zărneşti (Jud. Braşov) şi Câmpina (Jud. Prahova), în perioada 3 iulie – 3 septembrie 2011. Au participat aproximativ 400 preşcolari şi elevi, însoţiţi de părinţi şi asistaţi de personal de specialitate (specialiști pe tipuri de dizabilități, psihologi, sociologi și cadre didactice formate în specializarea de mediator școlar ).

Activităţile desfăşurate, într-un mediu natural diferit de cadrul şcolar şi stimulativ, au avut o abordare multidisciplinară, iar programul s-a bazat pe comunicare, creativitate, cooperare şi coordonare, îmbinând imaginaţia cu abilităţile practice. În cadrul acestor activităţi transdisciplinare, cunoştinţele şi capacităţile copilului sunt transferate de  la o arie curriculară la alta, urmărindu-se atingerea obiectivelor într-un context integrat. Pe parcursul activităţilor, învăţarea devine un proiect personal al copilului, sprijinit de părinte, unde este cazul, îndrumat, orientat şi animat de mediator.

S-a reuşit valorificarea potenţialului maximal al copiilor, cunoaşterea mai bună de către părinte a nevoilor copilului, schimbul de experienţă dintre părinţi (ai copiilor cu nevoi asemănătoate), sub îndrumarea specialiştilor. S-a pus accentul pe conştientizarea potenţialului de către copil, reuşindu-se dezvoltarea simţului eu-ului. Schimbarea mediului a presupus totodată exersarea abilităţilor de adaptare a copiilor la un mediu nou. Printre efectele pozitive ale intercaţiunilor copil-părinte-profesor îndrumător amintim: internalizarea regulilor şi conformarea la acestea; creşterea timpului de focalizare a atenţiei şi a duratei în care copilul rămâne în activitate; exersarea gândirii, a receptivităţii şi a creativităţii copilului; dezvoltarea limbajului prin verbalizarea sarcinilor şi exprimarea opiniilor; dezvoltarea gradului de socializare.

Prin organizarea acestor tabere, proiectul „Să redescoperim şcoala!” reușește să sporească şansele de integrare a copiilor (preşcolari şi elevi) cu dizabilităţi, inclusiv capacitatea de a-și identifica orientarea profesională și a-și schimba percepția și atitudinea de acceptare de către părinți, prin confruntarea cu realitatea, a faptului că acești copii cu dizabilități au potențial și că trebuie lăsați să-și dezvolte singuri capacitățile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *