Obiective specifice

Obiectivele specifice ale proiectului ”Să redescoperim școala” sunt:

P1100160

Susţinem integrarea socială cu ajutorul integrării educaţionale

• Îmbunătăţirea capacităţii sistemului educaţional de a răspunde preventiv fenomenului de părăsire timpurie a şcolii de către tineri (preşcolari şi elevi) cu dizabilităţi, prin utilizarea unui cadru care să abordeze integrat atât dezvoltarea şi implementarea unor soluţii educaţionale inovatoare, cât şi creşterea nivelului de pregătire a personalului implicat, în vederea creării unui grup naţional de profesionişti, capabili să implementeze activităţi extracuriculare specifice nevoilor acestor tineri;

• Creşterea motivaţiei pentru învăţare şi rămânerea în educaţie, prin pilotarea şi implementarea sistemului de orientare a tinerilor (preşcolari şi elevi) cu dizabilităţi. Se urmăreşte asistarea tinerilor cu dizabilităţi prin activităţi extracurriculare;

• Susţinerea integrării sociale cu ajutorul integrării educaţionale, prin dezvoltare de parteneriate de educaţie alternativă care să îi implice pe elevii cu dizabilităţi, pe părinţii lor, precum şi o orientare şi consiliere adecvată definirii unui parcurs educaţional şi profesional, în concordanţă cu nevoile specifice ale acestor tineri;

• Promovarea instrumentelor inovatoare de dezvoltare a unui sistem integrat de comunicare, informare, instruire şi orientare extraşcolară printr-o platformă e-learning.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *