Compendiu

Vrem să impărtășim și altora cunoștințele acumulate de noi

Vrem să impărtășim și altora cunoștințele acumulate de noi

Asociaţia C4C – Communication for Community a lansat compendiul „Educaţie Alternativă”, dedicat tuturor celor care iau parte la educaţia copiilor cu cerinţe educative speciale.

Această lucrare face parte din programul „Să redescoperim şcoala” POSDRU/91/2.2/S/63355, derulat în perioada martie 2011 – martie 2013 prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2, „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii” şi este implementat în parteneriat cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

INFORMAREA şi ACŢIUNEA sunt direcţiile care au ghidat conceperea acestui compendiu.

Informaţiile se referă la cerinţele educaţionale speciale, legislaţie, traseul educaţional şi dreptul la educaţie de calitate pentru copiii cu dizabilităţi, dar şi la riscul de părăsire timpurie a şcolii de către aceştia.

Prin activităţile organizate şi desfăşurate în cadrul proiectului „Să redescoperim şcoala”, am adus împreună copiii, părinţii şi specialiştii. Adaptarea activităţilor fiecărui tip de dizabilitate, recunoaşterea specialistului şi susţinerea părintelui ca resursă în educaţie constituie direcţii de acţiune prin care promovăm incluziunea atât în mediul şcolar, cât şi în afara lui.

Compendiul este structurat pe 7 capitole, care abordează teme precum: abandonul şcolar, politici educaţionale pentru copiii cu cerinţe educative speciale, aplicarea metodelor alternative la diferite categorii de dizabilităţi sau rolul specialistului în desfăşurarea activităţilor.

Această lucrare vine în contextul în care educaţia copiilor cu cerinţe educaţionale speciale constituie o provocare pentru sistemul de învăţământ românesc.

Considerată prea scumpă, în unele cazuri ineficientă, neadaptată nevoilor şi particularităţilor psihoindividuale ale copiilor cu deficienţe,  educația copiilor cu nevoi speciale a fost supusă în ultimii ani reformei care a cuprins întregul sistem de educaţie.

Reducerea numărului şcolilor speciale şi integrarea copiilor cu dizabilităţi în învăţământul de masă au constituit, în România, politici educaţionale implementate brusc, fără o pregătire suficientă a sistemului educaţional, provocând confuzie, teamă de respingere şi autoizolare.

Atitudinea discriminatorie şi etichetarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale se manifestă şi în mediul şcolar, fiind însoţită, de cele mai multe ori, de ruşinea părinţilor şi rezistenţa în a recunoaşte dificultăţile cu care se confruntă copiii lor. Astfel, le este diminuată implicarea şi participarea la actul educaţional.

Compendiul va putea fi procurat, gratis, de la sediul Asociaţiei C4C – Communication for Community din Bld. Mihail Kogălniceanu nr. 53, sector 5, Bucureşti sau poate fi descărcat de mai jos în varianta elecronică.

Educație Alternativă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *