Demararea proiectului ”Să redescoperim școala”

24th dec. 2010

În data de 23.10.2010, Asociația C4C – Communication for Community a încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial ”Dezvoltarea Resurselor Umane” contractul de finanțare cu numărul POSDRU/91/2.2/S/63355, pentru imprementarea priectului “Să redescoperim școala”, ce va fi implementat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2, ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața munci”, Domeniul Major de Intervenție 2.2. ”Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii. Mai multe detalii, CP – Anunt_demarare_proiect_63355_Sa_redescoperim_scoala_01_01_03_2011.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *