• str. Racari, nr. 59, bl. 30A, scara A, et. 4, ap. 27, sector 3, Bucuresti
  • office@c4c.ro
In News

Anunt selectie reprezentanti ai patronatelor si mediului de afaceri Regiunea Sud-Muntenia, ca experti jurizare planuri de afaceri

București, 10 ianuarie 2020

 

Asociația C4C – Communication for Community selectează în perioada 10 ianuarie – 15 ianuarie 2020, membri ai camerelor de comerţ și/sau ai unei asociaţii profesionale sau  reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor din aria de implementare a proiectului, respectiv județul Călărași, care urmează să evalueze, ca evaluatori independenți, planurile de afaceri transmise în cadrul procesului de selecție realizat în cadrul proiectului „KETANES – Măsuri integrate pentru persoanele defavorizate din comunitatea marginalizată Răzvani”.

Se estimează că vor fi evaluate, în total, pentru întreg proiectul, un număr de 28 de planuri de afaceri.

 

Cerințe necesar a fi îndeplinite:

  • experiență profesională generală de minim 5 ani;
  • acționează în mediul de afaceri și/sau patronate din aria de implementare a proiectului, județul Călărași, situație în care vor fi avute în vedere respectarea principiilor de transparență și confidențialitate și evitarea conflictelor de interese.

Atribuții:
– evaluează, independent, în baza unei grile de punctaj pusă la dispoziție de administratorii schemei de minimis, planurile de afaceri din județul de interes;
– colaborează cu experții din echipa de implementare a proiectului pentru respectarea conform calendarului a procesului de selecție a planurilor de afaceri.

Detalii colaborare:

– vor fi selectați 3 experți independenți;

– activitatea de evaluare nu este o evaluare remunerată;

– vor fi respectate cerințele Ghidului Solicitantului aferente Axei prioritare 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate”.

Persoanele interesate pot trimite pe email la office@c4c.ro CV-ul, în limba română, de preferință în format Europass, însoțit de documente justificative corespunzătoare care dovedesc experiența și calitatea cerută, însoțite de un document care dovedește apartenența ca membri ai camerelor de comerţ și/sau ai unei asociaţii profesionale sau să fie reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor din aria de implementare a proiectului, respectiv județul Călărași.

Tags Clouds

Leave a Reply

Send Us Message

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.